Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pswbp.pl

Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej - Studia inżynierskie

Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej oferuje studia na kierunku mechanika i budowa maszyn. Są to studia pierwszego stopnia inżynierskie, trwające 7 semestrów. Specjalności, jakie można na nich wybrać to: mechatronika i diagnostyka pojazdów, budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych, pojazdy elektryczne i hybrydowe. Wskazany kierunek dedykowany jest osobom, które chcą zgłębiać wiedzę w zakresie technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn. Dzięki temu, że duży nacisk kładzie się na zajęcia praktyczne, młodzi inżynierowie mogą odnaleźć się świetnie na rynku pracy, posiadając dogłębną wiedzę, jaka jest wymagana na określonym stanowisku.

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/oferta-edukacyjna-rekr/studia-i-stopnia-i-jednolite/studia-inynierskie

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
+48833449900
Sidorska 95 / 97
21-500 Biała Podlaska
lubelskie
NIP: 5372131853
REGON: 030310705
www:

FB