EnviMap Krzysztof Pyszny envimap.pl

EnviMap - Decyzja środowiskowa

Podstawowym obligatoryjnym etapem postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 53 ustawy ooś jest uzgodnienie z właściwymi organami (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny lub Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, w sytuacji kiedy planowana realizacja danego dokumentu obejmuje obszary morskich Dyrektor Urzędu Morskiego), zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Uzgodnienia dokonuje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o uzgodnienie.

Decyzja środowiskowa

EnviMap Krzysztof Pyszny
504278080
Piątkowska 118 / 31
60-649 Poznań
wielkopolskie
NIP: 6272468074
REGON: 366345681
www: